Yazar: Vildan Durmaz
Sayfa Sayısı: 151
ISBN: 978-605-71210-4-2
Ölçüler: 16 X 24

Günümüzün hızla değişen küresel pazar koşullarında kâr amacı güden ve gütmeyen her tür kurum ve kuruluşun varlıklarını devam ettirebilmek için ekonomik, sosyal ve çevresel değişim ve gelişimi yakalama ve bu alanda öncülük etme yarışı içinde oldukları görülmektedir. Bu kapsamda farklı sektörlerin temsilcileri olan farklı kurum ve kuruluşların misyon ve vizyonlarını yeniden tasarladıkları bilinmektedir. Dünya kaynaklarının gelecek nesillerin kullanımına da imkân tanınacak şekilde günümüz ihtiyaçlarının giderilmesinde sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin özenle uygulanması büyük önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya’nın geleceği için, 2030 yılına kadar istenilen seviyeye ulaşılması planlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 2016 yılında duyurmuştur. Bu Küresel Hedeflerin tüm ülkeler ve sektörler tarafından öncelikli olarak ele alınmaları beklenmektedir. Yoksulluk, açlık ile savaşmak, nitelikli eğitim ve cinsiyet eşitliği sağlamak, temiz enerji ve su, kaliteli yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar ulaşılmak istenilen hedefler arasında yer almaktadır. Kitabımızın ortaya çıkmasında katkı sağlayan değerli yazarlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. İklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, yeşil yönetim, eko verimlilik gibi konuları finans, arıcılık, havacılık, mimarlık ve üretim alanları dahil olmak üzere farklı sektörlerin uygulamaları siz değerli okurlarımıza sunulmaktadır. Burada yer alan çalışmaların gelecek araştırmalara kaynak oluşturması temennimizdir.  

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar