YAYIN TAKVİMİ

ARTİKEL AKADEMİ KİTAP BÖLÜMÜ (CHAPTER) YAYIN TAKVİMİ

KİTAP ADISON GÖNDERME TARİHİ YAYINLANMA TARİHİ
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR13 Haziran 202230 Haziran 2022
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - VI15 Haziran 202230 Haziran 2022
Engineering ACADEMIC RESEARCH IN LIFE SCIENCES FOR SUSTAINABILITY II15 Haziran 202230 Haziran 2022
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR15 Haziran 202230 Haziran 2022
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR15 Haziran 202230 Haziran 2022
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL FORMLAR30 Temmuz 202215 Ağustos 2022
YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN MALZEMELER VE UYGULAMALARI20 Temmuz 202205 Ağustos 2022
Nicel Karar Yöntemleri ÖRNEK OLAY VE UYGULAMALAR İLE KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI15 Mayıs 202222 Ağustos 2022
Toplam Kayıt Gösteriyor Toplam kayıttan filitrelendi