YAYIN TAKVİMİ

ARTİKEL AKADEMİ KİTAP BÖLÜMÜ (CHAPTER) YAYIN TAKVİMİ

KİTAP ADISON GÖNDERME TARİHİ YAYINLANMA TARİHİ
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I20 Şubat 202327 Şubat 2023
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I20 Şubat 202327 Şubat 2023
Engineering ACADEMIC RESEARCH IN LIFE SCIENCES FOR SUSTAINABILITY II10 Aralık 202222 Aralık 2022
Muhasebe Finans İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I24 Şubat 202328 Şubat 2023
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I24 Şubat 202328 Şubat 2023
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL FORMLAR30 Temmuz 202331 Ağustos 2023
YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN MALZEMELER VE UYGULAMALARI - II30 Kasım 202220 Aralık 2022
Toplam Kayıt Gösteriyor Toplam kayıttan filitrelendi