Yazar: Editör: Yener Lütfü MERT
Sayfa Sayısı: 418
ISBN: 978-625-8088-69-4
Ölçüler: 16 X 23

Sosyal bilimler alanında birçok önemli konuyu ele alan bu kitap, günümüz dünyasındaki zorlukları ve sorunları ele alarak okuyuculara bilimsel anlamda farklı bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle pandemi süreci, doğal afetlerin etkileri, liderlik konuları, çevrecilik, gazetecilik, siyaset, basın, ekonomi, örgütsel güven, tarih, göç, aile yapısı, kamu işletmeciliği, eğitimin suç üzerindeki etkisi ve etnik kimlik çatışmaları gibi konuların ele alınması, kitabın kapsamlı bir bakış açısı sunmasına yardımcı olmaktadır.

Kitapta, öğretmenlerin pandemi sürecinde çevrimiçi deneyimleri, bunun günümüz dünyasında ortaya çıkarttığı toplumsal değişimler, eğitim alanında yarattığı zorluklar hakkında çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca kitapta, farklı sektörlerde çalışan profesyoneller için de farklı perspektifler sunularak, iş yaşamlarında farkındalık yaratmaya yardımcı olacak çalışmalar da yer almaktadır.

Bu kitapta yer alan çalışmaların her biri, günümüz dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. 21 bölümden oluşan bu kitap, uluslararası bir yayınevi olan Artikel Akademi’ye sunulan çalışmalar arasından bilim ve yayın kurulu tarafından seçilerek ve hakem değerlendirmesine tabi tutularak yayınlanmıştır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - II (2023/2)’de yer alan bilimsel / akademik çalışmaların sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar, öğrenciler ve akademisyenler için yararlı bir kaynak olamasına, farklı perspektifler sunarak, onların düşüncelerini genişletmesine, yeni bakış açıları geliştirmesine yardımcı olmasını temenni ederiz.

- Doç. Dr. Yener Lütfü MERT

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar