Yazar: Duygu HIDIROĞLU
Sayfa Sayısı: 236
ISBN: 978-605-70206-9-7
Ölçüler: 16 X 24

Günümüzde yeniliğe ulaşmak zor olduğundan, kuşkusuz çok değerlidir. Örneğin; işletmelerde yenilik geliştirmek için gereken Ar-ge faaliyetleri disiplinli bir çalışma planı oluşturmayı beraberinde gerektirmektedir. Yoğun çaba ile geçirilen deneysel süreçlerin sonucunda ulaşılan başarılı inovatif ürünlerin kıymeti ise paha biçilemezdir. Dolayısıyla, işletmelerde yenilikçi kültürü çekici kılmak için belli disiplinler uygulamak gerekmektedir. Yeniliğe ulaştıracak yenilikçi kültürü işletmede oluşturmak ise yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere her iki tarafı da iyi hazırlamakla mümkündür. Yenilik yönetimi sürecinde çalışanlar yenilik geliştirmek için iyi bir ön hazırlık yaptıklarında ve yenilikçi yaklaşımlar başarıyla örgüt kültürüne adapte edildiğinde, işletmelerin başarılı inovasyonlara ulaşması hiç de zor olmayacaktır.

İşletmelerde yenilikçi yaklaşımların uygulandığı yenilikçi bir kültür oluşturmak başarılı inovasyonların keşfinde gereken ilk adımdır. Dolayısıyla, “İş Dünyasında Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Yaklaşımlar” kitabının akademisyenlerin değerli katkılarıyla hazırlanan, 11 bölümden oluşan içeriği planlanırken, işletmelerde yenilik yönetiminin başarıyla uygulanması sonucu başarılı inovasyonların elde edilebilmesi için yenilikçi yaklaşımlar farklı konu başlıklarında ele alınmıştır. Kitap ilk olarak yenilik yönetimi ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında genel bir bakış açısı sunulmakta; devam eden bölümlerde ise sırasıyla yenilik yönetiminde etik uygulamalar, açık inovasyon modelinde kullanılan yönetimler, iş dünyasında yenilikçi stratejiler başarılı örneklerle tartışılmaktadır.

Daha sonra ise kitapta; bankacılıkta denetim imgesi ve yenilikçi yaklaşımlar, sağlık işletmelerinde yenilik ve yenilik yönetimi, kamu sektöründe inovasyon ve liderlik, yenilikçi pazarlama yönetimi yaklaşımları ve yenilikçi girişimcilik, yenilikçi tüketici yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde yenilikçilik, yeşil üretim ve yeşil ekonomide yenilikçi yaklaşımlar konu başlıklarına yer verilmiştir.

“İş Dünyasınsa Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı bu bilimsel eserin okuyuculara faydalı katkılar sunması temennisiyle…

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar