Yazar: Dr.Hakan YILDIRIM
Sayfa Sayısı: 144
ISBN: 978-605-9273-44-2
Ölçüler: 13,5 cm x 21 cm

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

 

 

 

Kurumsal ve bireysel yatırımcılar, yöneticiler, borç veren kurum ve kuruluşlar, satıcılar, müşteriler, kamu ve hükümet işletmeler hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu bilginin şeffaf, doğru ve güvenilir olabilmesi için çeşitli standartları taşıması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu yüzden işletmelerin kullanmış olduğu finansal tablolar çeşitli standartlar çerçevesinde düzenlenmekte ve çeşitli yöntemler doğrultusunda yorumlanabilmektedir.

 

Gerek reel sektör, gerekse finansal kesimde yer alan kurum ve kuruluşlar hakkında etkin ve doğru bilgiye sahip olabilmek için finansal tabloları iyi anlayabilmek ve yorumlayabilmek önemli bir husustur. Sermaye birikiminin hızla arttığı bu günlerde her türde finansal tablo kullanıcılarının sadece finansal tabloları yorumlayabilmesi değil, oran analizlerini de iyi düzeyde kavramış olması da önemlidir.

 

Dolayısıyla söz konusu kitabın ilk bölümünde finansal tablo analizinin temel kavramlarından, ikinci bölümünde işletmeler tarafından tutulması gereken finansal tablolardan ve içeriklerinden, kitabın son bölümü olan üçüncü bölümünde ise örnekler yardımıyla İşletmelerin Kullandığı Finansal Tabloların Analizi ve Yorumlanması ile oran analizlerinden bahsedilmiştir.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar