Yazar: Editör: Prof. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ
Sayfa Sayısı: 292
ISBN: 978-625-8088-91-5
Ölçüler: 16 X 24

“İktisadi ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar -I (2023/1)” isimli bu kitapta, iktisadi ve idari bilimler alanından zengin ve farklı konular ele alınarak, hem bu alanda yeni olanlara hem de uzmanlara katkı sunacak kapsamlı bir kaynak oluşturmak hedeflenmiştir.

Kitap, dijital ödeme yöntemlerinin yükselişi ve iş çeşitliliğini aktaran fırsatların ele alındığı bölümle başlıyor. “Coğrafi İşaretli Gıda Ürünleri ve Pazarlama Stratejileri” başlığıyla ile gıda ürünlerinin pazarlama stratejilerinin kapsamı inceleniyor.

“Niş Pazarlama” adlı bölümde, niş pazarlara odaklanılarak başarılı niş pazarlama stratejileri inceleniyor. “Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma” başlığı altında, Borsa İstanbul şirketleri üzerinde çalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığının olup olmadığı analiz ediliyor. Kitabın devamında, “BİST Konaklama Sektörü’nde Finansal Etkinlik Ölçümü”, “Havayolu İşletmelerinde Stratejik İltifaklar”, “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik Üzerine Nitel Bir İnceleme”, “Depremin Konut Pazarı ve Pazarlaması Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Değerlendirme”, “Dijital Teknolojilerin Bankacılık Uygulamaları”, “Konsolide Mali Tabloların Ana Ortaklığının Finansal Performansına Etkisi: Bir Üretim İşletmesi Örneği” ve “Örgütlerde Politik Beceriler” gibi birçok önemli konu ele alınmaktadır.

Ayrıca Dünya Değerler Araştırması’nı kullanarak “Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Açıklayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi” ve “Örgütsel Bağlamda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Girişimleri” gibi güncel ve önemli konuları içeren bölümler de kitapta yer bulmuştur.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar