Yazar: Editör: Hasan Selçuk ETİ
Sayfa Sayısı: 234
ISBN: 978-625-8088-18-2
Ölçüler: 16 X 24

Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sonsuz olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir. Ekonomi bilimi, bu yönüyle kısıtlı kaynaklar ile hangi malın, kimin için ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından tüketileceği sorularına ve fiyatın oluşum mekanizmasını algılamaya çalışan bir bilim dalıdır. “Yönetim” ise en yalın olarak, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için çalışanları yönlendirme ve onlara rehberlik etme süreci olarak tanımlanabilir.  

Örgüt ve paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde müşteriler için değer yaratılması, iletişimi ve ulaştırılması ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir örgütsel fonksiyon ve bir dizi süreç olarak tanımlayabileceğimiz “Pazarlama” ekonomi ve yönetim bilimleri ile ayrılmaz bir bütün teşkil etmektedir.

Ekonomi, Finanas, İşletme ve Pazarlama Alanında Akademik Araştırmalar - Ibaşlığını taşıyan bu kitapta, ihracaat, markalaşma, takım yaratıcılığı, e-ticaret, kooperatifçilik, vergilendirme, insan kaynakları, sosyal medyanın tüketici alışkanlıklarına etkisi ve engelli bireylerin istihdamına ilişkin farklı disiplinlerden yazarların yer aldığı akademik çalışmalar, siz değerli okurlara sunulmuştur.

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar