Yazar: Caner Yazıcıoğlu
Sayfa Sayısı: 130
ISBN: 978-605-71210-3-5
Ölçüler: 16 X 24

Dünya hızlı bir dönüşüm ve değişim içerisindeyken, ilk temel gereksinim bu düzenin gereklilik ve getirdiklerine adaptasyonla mümkün olmaktadır. İkinci düzeyde bu değişim ve dönüşümün yönetilmesi, en sonunda ise bu dinamizmin öncüsü olmak için ortaya konulacak fikir ve çalışmalarda başrolde olmak gerekliliği bulunmaktadır. İşte yeni dünya düzeninde sahnede başrolü almak ve düzene uyan değil, düzeni yöneten ve belirleyen olabilmenin ilerleyişi bu yönde mümkün hale gelebilmektedir. Pek tabii tüm bu adımlardan geçerken, bireyi hazırlayan bir yapıdan bahsetmek gerekirse, bunun en önemli dinamiği eğitimdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde, Aktif Yaşlanma olgusu eşliğinde, bireyin entelektüel sermayesini artırabilecek analitik düşünme ve yetenek kazanımının anne karnında başladığı ifade edilmektedir. Bu nedenle bazı ebeveynler, henüz kişi anne karnındayken ona dinleteceği müzik türleri seçerek beyin gelişimine olumlu katkı sağlama hedefi güder. Daha sonra aile ve çevreyle başlayan kişisel gelişim süreci, örgün, yaygın ve sargın eğitim süreçleriyle devam etmektedir. Kişi hayata ilk gözlerini açtığında, işlenmemiş ham veriye sahiptir ve güdüleriyle hareket eder. Bu durumda korumaya muhtaçtır. Zamanla gelişir ve bilgiyi tecrübe edinme yöntemiyle edinmeye başlar. Bu adımdan sonra ise güdüleri ve tecrübe edindikleriyle sahip olduğu bilgiyi yorumsama aşamasına geçer. En sonunda ise, var olanın üstüne koyacağı, bilimsel bilgi yayma potansiyeline erişebilir. Bizlerin eğitim hayatı da, böyle bir yolculuğu barındırır potansiyelinde. Eğitim kavramı kendi içerisinde bir özerkliğe sahip olmakla birlikte, bütün bilim ve disiplinlerin temelidir esasen. Kişiyi birey olma potansiyeline sunan argüman, eğitim altyapısıdır. Bu kapsamda eğitimi hangi alanla yaklaştırırsanız yaklaştırın, mutlaka ortak bir paydada buluşabilecektir. Bu nedenle yapılan önemli ve nitelikli çalışmalar olsa bile, eğitim alanındaki çalışmalar asla yeterli olmayacaktır. Bu kitabın içerisinde de, eğitimin farklı ve bir o kadar da gerekli alanlarına yönelik akademik çalışmalar, literatür ve yöntembilimsel yaklaşımlarla sunulmaktadır. Özel eğitimden fizyolojiye, edebiyattan sosyolojiye, farklı bilim ve disiplinlere ilişkin harmanlanmış çalışmaları barındıran bu içerikte, akademik alana sunulan katkının yanında, meraklısına okuyabileceği keyifli bir eser olma özelliğini de taşımaktadır. 

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar