Yazar: Editör: Prof. Dr. Mustafa Erol KESKİN
Sayfa Sayısı: 109
ISBN: 978-625-6627-11-6
Ölçüler: 16 X 24

Sizlere sunduğumuz bu eser, çağımızın önemli meselelerini ele alarak, doğaya duyulan sorumluluğun ve sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmaya yönelik bir rehberlik sunmayı amaçlamaktadır. “Yeşil Topraklar ve Güvende Yaşam” adlı bu kitap, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek ortaya koyduğu bir kolektif çabanın ürünüdür.

....

Bu kitap, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda okuyucuları düşünmeye, harekete geçmeye ve doğal kaynaklarımızı daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir. Umuyoruz ki, “Yeşil Topraklar ve Güvende Yaşam”, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlara ışık tutan bir kaynak olacaktır.

- Prof. Dr. Mustafa Erol KESKİN

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar