Yazar: Editör: Doç. Dr.Zafer ÖZOMAY
Sayfa Sayısı: 108
ISBN: 978-625-6627-17-8
Ölçüler: 16 X 24

Sosyal ve beşeri bilimleri disiplinler arası bir anlayışla öğretmeyi ve araştırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Bu kitap, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacıları bir araya getirerek farklı bir bakış açısıyla bakmayı ve derinlemesine düşünmeyi teşvik etmektedir. Böylece alanında farklı yönlerini anlama ve takdir etme fırsatı sunmaktadır.

Tüm yazarların büyük emeklerle ve uluslararası araştırmalarla desteklediği bu kıymetli çalışmalar; sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanına ilgi duyan ve merak eden okuyuculara ışık tutacak beş bölümden oluşmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde; Ambalaj üretiminde meydana gelen hatalar ve çözüm önerileri, ikinci bölümde; Dersim sancağında idari işleyiş ile ilgili yaşanan sorunlar, üçüncü bölümde; Türk devlet teşkilatında ortak zirveler dönemi: Türkiye’nin rolü ve etkisi üzerinden bir değerlendirme, dördüncü bölüm; Etkili siyasal iletişim; Retorik ve son bölümde ise Suriye’den Türkiye’ye göç eden yaşlıların ihmal ve istismara uğrama durumlarının incelenerek Türkiye’deki yaşamlarının incelenmesi hakkında bilgiler yer almaktadır.

- Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY

 

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar