Yazar: Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP
Sayfa Sayısı: 297
ISBN: 978-625-8088-99-1
Ölçüler: 16 X 24

Kitapta; “Kapitalizmin Ortaya Çıkışı: Batı Avrupa’da Çalışma Zihniyetinin Dönüşümü,” başlığıyla kapitalizmin tarihini ve çalışma zihniyetindeki evrimi; “Dijital Çağda Medya Dili” başlığı altında dijital medyanın dilini ele alarak günümüz iletişim dinamiklerini; “Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri Çerçevesinde Erkeklik Algısı” başlığıyla toplumsal cinsiyet konusundaki dinamikleri; “Deprem ve Lojistiğe Yönelik Bilgi Alanlarının Belirlenmesi” konusuna odaklanarak bilgi yönetiminin deprem mücadelesindeki rolünü; “Enflasyon, Bütçe Dengesi ve Bitcoin İlişkileri: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi” başlığıyla yeni ekonomik ilişkiler; “Terör ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”; “Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Politikası Perspektifinden Türk ve Batı Medyasında Terör Haberleri”ini; “Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımı: Çalışma Ortamındaki Görünümüne Yönelik Bir Araştırma” da liderlik konusunda yeni ve dönüşümcü bir perspektifler; “Topsis Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir Uygulama” ile finansal performans değerlendirmesi; “Osmanlı’dan Günümüze Kadın Yazınının Konu Edindikleri” başlığıyla kadın yazınında geçmişten günümüze olan evrimi; “Gayrimenkul Piyasasında Yatırımcının Talebi ve Finansman Boyutunda Gelişmeler” bölümünde gayrimenkul piyasasındaki talep ve finansman gelişmelerini analiz; “Uluslararası Ticarette Dijitalleşme: E-İhracat” başlığıyla, uluslararası ticaretin dijitalleşme sürecini; “İşletmelerde Eğitim Etkinliğinin Ölçümünde Temel Stratejiler ve Süreç” başlığıyla işletmelerde eğitim etkinliğinin ölçümü için temel stratejiler; “Dijital İşbirliği İlişkileri Özelliklerinin Çeviklik Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma” başlığıyla dijital işbirliklerinin çeviklik performansına etkilerini inceleenmektedir.

Bu eser, farklı disiplinlerden araştırmalara duyulan ihtiyacı karşılamayı ve akademik dünyada yeni bakış açıları sunmayı hedeflemektedir. Umarım kitabımız, bilim dünyasında yeni keşiflere, tartışmalara ve iş birliklerine ilham olsun...

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar