Yazar: Editör: Doç. Dr. Cengiz KAHRAMAN
Sayfa Sayısı: 136
ISBN: 978-625-6627-21-5
Ölçüler: 16 X 24

Bu kitapta farklı disiplinlerden gelen bir grup akademisyen, kendi uzmanlık alanında yaptığı çalışmaları, incelemeleri ve tecrübelerini diğer akademisyenler ve ilgili okuyucularla paylaşmak için bir araya gelmiştir.

“Türkiye ve Avrupa Birliği’nin  Sermaye Piyasası Denetimi Çerçevesinde Karşılaştırılması” başlığı ile derin piyasaları ve teknolojik açıdan Türkiye’den çok daha ileri bir hukuk sistemine sahip olan Avrupa Birliği’nin, ülkemiz için yeni olan veya henüz ortaya çıkmamış olan bir dizi hukuki sorunu varlığına dikkat edilmesine; “Yakın Çağ Osmanlı Tarihi Kaynaklarından Mühimme, Ahkâm ve Şikâyet Defterlerinin Tanıtımı”  başlığında araştırmacılar tarafından bu kayıtlara yeterli ilgi gösterilmediğine; “Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Veri Analizi” adlı çalışmada sağlıkta sürdürülebilirlik ve veri analizi konularının birlikte yer aldığı alanlar araştırılmış, analiz ile çalışmaların hangi bölgelerde yoğunlaştığına; “Enerjide Sürdürülebilir Pazarlama” başlıklı bölümde ise, gelecekteki yapılacak araştırmalarda, işletmelerin sürdürülebilir pazarlama stratejilerinin uzun vadeli etkileri ve bu stratejilerin değişen tüketici beklentilerine nasıl uyum sağladığına daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar