Yazar: Dr. Yıldırım Onur ERDİREN
Sayfa Sayısı: 93
ISBN: 978-605-70582-4-9
Ölçüler: 16 X 24

    Özgürlük biçimleri, felsefi perspektifte insan, toplum, siyaset ve sanat olgusu bağlamında açıklanmaktadır. İnsan olma ve özgürlük, toplumsal özgürlük, siyasal özgürlük ve sanatta özgürlük başlıkları, felsefe tarihindeki farklı anlayışlar açısından yorumlanarak karşılaştırılmıştır. Yine bu bölümde, bir özgürlük biçimi olarak resim sanatının alımlanması örneği üzerinden, alımlamanın estetik açıdan hangi epistemolojik, ontolojik, etik boyutlara karşılık geldiği ve resim sanatının nasıl alımlandığı irdelenmiştir. Resim sanatı ve özgürlük ilişkisi çağdaş tartışmalar ve sanatın aktörleri çerçevesinde irdelenmektedir.     

Sanatın özneleri olarak konumlandırılmaları bakımından sanatçı, sanat eleştirmeni, sanatsever, eğitmen ve devlet adamı figürlerinde anılan özgürlük ilişkilerinin hangi boyutta olduğu açıklanmıştır. Son olarak ise, sanat, kurumsallaşma-özgürlük ilişkisi tartışmaya açılmıştır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada sanatın kurucu ve yürütücü öğeleri arasındaki ilişkinin felsefi boyutunun serimlemek; diğer yanıyla resim sanatı özelinde günümüz özgürlük anlayışına katkı vermeyi hedeflemektedir.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar