Yazar: Editör: Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT
Sayfa Sayısı: 453
ISBN: 978-625-8088-25-0
Ölçüler: 16 X 24

Bu kitapta, kariyer kavram ve yaklaşımları, kariyer yönetimi ve mülakatlar konusu çok geniş çerçevede ele alınarak, literatürdeki son güncellemelerle birlikte örnek olaylar sunularak okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır. Kitap, 29 değerli yazarın hazırladığı, 3 kategorideki, toplam 20 bölümden oluşmaktadır. Bölümler, çift kör hakem değerlendirmeleri sonucunda basılması uygun görülen, akademik değeri olan çalışmalardan oluşmaktadır.

Toplum ve örgüt yaşamındaki hızlı değişimler, insan ihtiyaçlarındaki şekilsel değişimlerin gerçekleştiği gözlemlenen bulunduğumuz dijital çağda –belki de buna kuantum çağı demek daha isabetli olur- sosyal, duygusal ve mesleki gelişme ve dayanışma, kişisel ve toplumsal etkileşim ve bilinçsel olarak yönetimi gerektiren kariyer  planlama ve geliştirilmesi, bireyler açısından son derece stratejik hale geldiğinden dolayı, önceki her zamandan çok daha fazla olarak, tam anlamıyla bilinmesi, artık bireyler için elzem bir konu haline gelmiştir.

Kariyer gelişiminin kapsamı ve sonuçları itibariyle, insana dair sezgisel, duygusal ve bilişsel etmenlerin (kaliteli iş ilişkileri ve iletişim ortamı, kişisel güven hissi, motivasyon ve psikolojik ihtiyaçlar gibi) önemi vurgulanmaktadır. Kariyer planlamanızı; isteklerinizi/sezgilerinizi, güçlü ve hassas olan yönlerinizi, mevcut olan zaman, ortam ve koşulları dikkatli bir şekilde değerlendirerek, bilgili ve bilinçli bir şekilde, sınırları olan bir çerçevede oluşturunuz ve sürekli olarak geliştiriniz.

İş yaşamında; zeki olmak, atak olmak ve etik değerlere uygun davranışlar ortaya koymak, Albert Einstein’ın “Başarılı biri olmaya değil, değerli biri olmaya çalışın.” dediği gibi size başarıyı, kendiliğinden getirecektir.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar