Yazar: Betül BAYKARA Editör: Doç. Dr. Zeynep Yelda KADIOĞLU
Sayfa Sayısı: 186
ISBN: 978-625-6627-06-2
Ölçüler: 16 X 24

Haksızlık ve adaletsizliklerin, eşitsiz fırsatların, ötekileştirmenin ve yolsuzlukların önlenmesinde en güvenilir dayanak özgür ve çoğulcu medyadır. Günümüzde medyanın birçok alanında sahiplik yapısına dayanan çoğulculuktan ziyade aynı sahiplikte çeşitlilik söz konusudur. Demokrasinin iyi işlediği toplumlarda medyanın çoğulculuğu gözetilir ve yasalarla garanti altına alınır. Çoğulcu medya düzeni iktidar güçlerinin ve her türlü baskı gruplarının eleştirisini de içeren kontrolün garantörüdür. Aksi takdirde medya, kitleler adına haber toplayarak ve yayınlayarak demokrasiye katkı sağlayan dördüncü güç olmaktan ziyade sermaye gücünün ve iktidarın sürekliliğini sağlayan destek kuvvet konumuna gelir. Medyanın farklı alanlarında yoğunlaşmayı ölçen, bir yandan farkındalık yaratırken diğer yandan çözüm üreten çalışmaların yapılması medya çoğulculuğunun sağlanmasında önemli bir destek sağlar.

Bu kitap izlenme oranları üzerinden yoğunlaşmayı ölçerek ve yıllar bazında karşılaştırarak Türk medyasında çoğulculuğa dair önemli bir bakış ortaya koyuyor. Bu çalışmanın, hem Türkiye’de medya sahipliğinin yıllar içinde dönüşümünü yasal arka planıyla birlikte vererek hem de yoğunlaşma düzeylerini dönemler itibariyle ortaya koyarak medya ekonomisi, medyanın ekonomi politiği alanlarında çalışanlara ve konuyla ilgilenen tüm kesimlere önemli bir kaynak olacağına inanıyorum.

- Doç. Dr. Zeynep Yelda KADIOĞLU

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar