Yazar: Sibel Kılıç
Sayfa Sayısı: 194
ISBN: 978-605-70206-3-5
Ölçüler: 16 X 24

Kültür tarihi, bir toplumun geçmişten günümüze değin uygarlık tarihi boyunca  sahip olduğu her türlü maddi ve manevi birikimlerinin tümünü ifade eder.
Bunlar, toplumların her türlü görsel materyal unsurlarını, dilini, dinini, geleneklerini, yaşam biçimlerini, yaşama bakış duyuş ve düşünce sistemlerini, bilime yön ve biçim veren icat ve üretimlerini kapsayan geniş bir yelpazedir. 
 
Tüm bu unsurlar ait olunan toplum ve diğer toplumlarla etkileşim halinde günümüze kadar gelen ve sanatsal üretimleri doğrudan etkileyen olgulardır. Nitekim bugün sanat olarak nitelendirdiğimiz geçmişten günümüze ortaya konan tüm üretimler, kültür tarihinden bağımsız ve özer bir yapıya sahip değildir.
 
Kültür tarihinin sanatsal üretimlere yön ve biçim verdiği gibi sanat tarihi de kültür tarihini besleyerek sarmal bir etkileşimi ve oluşumu ifade ederler.   

 

Yazarın Diğer Kitapları
Bu Kategorideki Diğer Kitaplar