Yazar: Derya Ölçener
Sayfa Sayısı: 216
ISBN: 978-605-06365-8-1
Ölçüler: 16 X 24

Bir estetik obje, görünenin ötesinde sanatçısının tüm bilişsel özelliklerini de üzerinde taşır. Estetik suje, sadece obje ile karşı karşıya değil, aynı zamanda sanatçısı ile karşı karşıyadır.

Bir estetik objeyi kendisine uygun olarak algılamak, anlamlandırmak ve çözümlemek aynı zamanda objenin yaratıcısı ile karşılıklı zihinsel bir alışveriş gerçekleştirmek demektir.

Salt beğeni yargısı ötesinde ayrı ayrı sanat objelerinin zaman, mekan, form ve algı ilişkilerinin, estetik suje’de nasıl karşılık bulduğu, estetik bir zihnin felsefe’nin ufkunda nasıl oluştuğu sorularına bu çalışmada yer verilmiştir.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar